Ulkoile ja virkisty yhteisalueilla

Kaikkien kolmen asuinalueen tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää Åminne Miljössä viher-, metsä-, virkistys- ja suojelualueita. The Hillin ja The Valleyn ympäristön yhteisalueiden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill. The Canyonin ympäristön yhteisalueiden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä varten on perusteilla Kiinteistö Oy Åminne Canyon. Näillä yhtiöillä ei ole muuta toimintaa.

 

Kiinteistö Oy Åminne Hill

Koy Åminne Hill omistaa alueen yhteiset, noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet sekä vastaa niillä sijaitsevien ulkoilureittien, lammen, uimarannan, istutettujen puiden ja alueen puistomaiseman ylläpidosta. Käytännön ylläpitotoimista huolehtii alueelle palkattu yritys, jonka kulut katetaan perityillä vastikkeilla. Yhteisalueisiin kuuluu mm. Mustionjoen rantavyöhykettä, lampi sekä eri tyyppisiä metsä- ja puistoalueita, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen ja muuhun virkistyskäyttöön.

Yhteisalueosuuden kauppa tapahtuu samanaikaisesti tonttikaupan kanssa niin, että ostaja ostaa Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeet erillisellä kauppakirjalla niiden nykyiseltä omistajalta Oy Fincorp Ab:ltä. Jokaista tonttia kohden tulee kaksi Koy Åminne Hillin osaketta. Osakkeen hinta on 300 eur.

Yhteisalueiden ylläpitokustannukset katetaan Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla. Yhteisalueen arvioitu ylläpitokustannus vuodelle 2023 on noin 5.000 eur, eli noin 76 eur/osake.

Kiinteistö Oy Åminne Hillin oma pääoma on noin 22.000 eur ja taseen loppusumma noin 23.000 eur. Yhtiö on velaton.

 

KOy Åminne Hill yhtiöjärjestys

KOy Åminne Hill tilinpäätös 2022

 

Kiinteistö Oy Åminne Canyon

Koy Åminne Canyon omistaa noin 18 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet, joilla sijaitsevien ulkoilureittien, järven, uimarannan, istutettujen puiden ja alueen puistomaiseman ylläpidosta se vastaa. Käytännön ylläpitotoimista huolehtii alueelle palkattu yritys, jonka kulut katetaan osakkailta perityillä vastikkeilla. Vastikkeen suuruus riippuu osakkaiden yhdessä päättäminen hoitotoimenpiteiden laajuudesta ja laadusta. 

 

Yhteisalueiden hoito