Ulkoile ja virkisty yhteisalueilla

The Valley ja The Hill -alueiden tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää Åminne Miljössä viher-, metsä-, virkistys- ja suojelualueita. Näiden alueiden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill. Yhtiöllä ei ole muuta toimintaa.

Tonttikaupan yhteydessä kukin tontinostaja ostaa tästä yhtiöstä osuuden, jonka suuruus riippuu tontin asemakaavamääräysten sallimasta asuntomäärästä niin, että jokaista asuntoa kohden tulee yksi Koy Åminne Hillin osake. Yhtiöllä on yhteensä 66 osaketta.

Koy Åminne Hill omistaa alueen yhteiset, noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet sekä vastaa niillä sijaitsevien ulkoilureittien, lampien, uimarannan, istutettujen puiden ja alueen puistomaiseman ylläpidosta. Käytännön ylläpitotoimista huolehtii alueelle palkattu yritys, jonka kulut katetaan perityillä vastikkeilla. Yhteisalueisiin kuuluu mm. kaksi lampea, Mustionjoen rantavyöhykettä sekä eri tyyppisiä metsä- ja puistoalueita, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen ja muuhun virkistyskäyttöön.

Yhteisalueosuuden kauppa tapahtuu samanaikaisesti tonttikaupan kanssa niin, että ostaja ostaa Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeet erillisellä kauppakirjalla niiden nykyiseltä omistajalta Oy Fincorp Ab:ltä. Osakkeen hinta on 300 eur.

Yhteisalueiden ylläpitokustannukset katetaan Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla. Yhteisalueen arvioitu ylläpitokustannus vuodelle 2020 on noin 6.600 eur, eli noin 100 eur/osake.

Kiinteistö Oy Åminne Hillin oma pääoma on noin 21.000 eur ja taseen loppusumma noin 22.000 eur. Yhtiö on velaton.

 

Yhteisalueen hoito

KOy Åminne Hill yhtiöjärjestys

KOy Åminne Hill tase

Aminne Miljo - Kartta - Tontti - Yhteisalue