The Valley — kaunis kangasmetsäinen asuinalue

Aminne Miljo - The Valley - Tontti

 • Tontteja leimaavat maisemaa upeasti muotoilevat kalliot ja lammet.
 • Alueella on valmiiksi rakennetut tiet ja kadut, katuvalaistus sekä ja sähkö- ja tietoliikenneverkosto. Jokaiselle tontille on rakennettu vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymät.
 • Yhteensä viisi loma-asuntojen korttelialuetta. Korttelialueet on jaettu ohjeellisesti tontteihin ja ne myydään tämän tonttijaon mukaisina määräaloina.·
 • Korttelialueista neljän käyttötarkoitus on RA-1, mikä tarkoittaa että
  • Niille saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja sekä matkailukäyttöä palvelevia rakennuksia, saunarakennuksia ja talousrakennuksia.
  • Alueelle on muodostettu 13 tonttia, joille saa rakentaa yhden loma-asunnon ja yksi tontti (tontti nro 1), jolle saa rakentaa kaksi asuntoa.
 • Korttelialueista yhden käyttötarkoitus on RA-2, mikä tarkoittaa että
  • Alueelle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja, matkailukäyttöä palvelevia rakennuksia sekä kaava-alueen käytön kannalta tarpeellisia liike- ja toimistotiloja.
  • Alue on jaettu kuuteen tonttiin. Asuntojen lukumäärää tai asuntojen kokoa ei ole asemakaavassa määrätty, mutta käytännössä tonteille rakennettaneen pääosin vain yksi asunto.
 • Lue lisää kaavamääräyksistä.
 • Tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet, joiden omistusta ja hallinnointia varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill -niminen yhtiö. Tonttikaupan yhteydessä kukin tontinostaja ostaa osuuden tästä yhtiöstä. Lisätietoa yhteisalueista kohdasta Yhteisalueet.
Aminne Miljo - The Valley - Tontti
TonttiPinta-ala, m2Rakennusoikeus, k-m2Hinta, €
1213742760 000
2213042660 000
3133326735 000
4140028035 000
5135927235 000
6140028035 000
7237635660 000
8183727635 000
9147122145 000
10181927345 000
11244736765 000
12107516140 000
14105115865 000
13110016540 000
15153923135 000
161436215myyty
17169325445 000
18179626960 000
19160824145 000
20156923560 000

Valmis taloratkaisu helpottamaan vapaa-ajan asuntosi rakentamista

Helpottaaksemme The Valley -alueelta tontin ostavien asiakkaidemme rakentamishankkeita olemme kumppaniverkostomme kanssa suunnitelleet alueelle sopivan taloratkaisun, joka täyttää alueen kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet. The Valley -alueelle tarjoamme sen tonteille erinomaisesti soveltuvaa Kontion syvärunkoista Glass Housea pulpettikatolla.

Tutustu mallitaloihin
Aminne_miljo_valley_nayttelytalo_lammin_2

Varaa esittely

Elina Kaartinen

elina.kaartinen@fincorp.fi

Puh. 040 524 7893