The Valley — kaunis kangasmetsäinen asuinalue

Aminne Miljo - The Valley - Tontti

 • Tontteja leimaavat maisemaa upeasti muotoilevat kalliot.
 • Alueella on valmiiksi rakennetut tiet ja kadut, katuvalaistus sekä sähkö- ja tietoliikenneverkosto. Tonteista suurimmalle osalle on rakennettu vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymät. Tonttien 2, 4 ja 6, 13 ja 17 vesi- ja jätevesiliittymät on suunniteltu hoidettaviksi naapuritontin vesiliittymän ja jätevesikaivojen kautta. Näiden liittymien paikat täsmentyvät rakennuspaikkojen suunnittelun yhteydessä. Tonteilta 11, 12 ja 13  hulevedet johdetaan viivytyskäsittelyn jälkeen suoraan maastoon. Tutustu alueen kunnallistekniikkapiirustukseen.
 • Yhteensä viisi loma-asuntojen korttelialuetta. Korttelialueet on jaettu ohjeellisesti tontteihin ja ne myydään tämän tonttijaon mukaisina määräaloina.
 • Korttelialueista neljän käyttötarkoitus on RA-1, mikä tarkoittaa että
  • Niille saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja sekä matkailukäyttöä palvelevia rakennuksia, saunarakennuksia ja talousrakennuksia.
  • Alueelle on muodostettu 13 tonttia, joille saa rakentaa yhden loma-asunnon ja yksi tontti (tontti nro 7), jolle saa rakentaa kaksi asuntoa.
 • Korttelialueista yhden käyttötarkoitus on RA-2, mikä tarkoittaa että
  • Alueelle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja, matkailukäyttöä palvelevia rakennuksia sekä kaava-alueen käytön kannalta tarpeellisia liike- ja toimistotiloja.
  • Alue on jaettu kuuteen tonttiin. Asuntojen lukumäärää tai asuntojen kokoa ei ole asemakaavassa määrätty, mutta käytännössä tonteille rakennettaneen pääosin vain yksi asunto.
 • Lue lisää kaavamääräyksistä.
 • Tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet, joiden omistusta ja hallinnointia varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill -niminen yhtiö. Tonttikaupan yhteydessä kukin tontinostaja ostaa osuuden tästä yhtiöstä. Lisätietoa yhteisalueista kohdasta Yhteisalueet.
Aminne Miljo - The Valley - Tontti
TonttiPinta-ala, m2Rakennusoikeus, k-m2Hinta, €
1213742760 000
2213042660 000
3133326750 000
4140028050 000
5135927250 000
6140028050 000
7237635660 000
8183727660 000
9147122160 000
10181927360 000
112447367myyty
12107516150 000
131100165myyty
14105115850 000
151539231myyty
161436215myyty
17169325470 000
18179626970 000
19160824170 000
20156923570 000

Varaa esittely

Elina Kaartinen

elina.kaartinen@fincorp.fi

Puh. 040 524 7893