Tavoitteena laadukas ja yhtenäinen asuinalue

Åminne Miljössä kukin tontti toteuttaa oman rakentamisensa alueen kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaan.

Kaavamääräyksiä konkretisoivan ja täsmentävän rakentamistapaohjeen tavoitteena on, että Åminne Miljöön alueesta muodostuu laadukas ja yhtenäinen vapaa-ajan asuinalue. Tavoitteena on myös, että kaikilta tonteilta on hyvä näkymä ympäristöön.

Kaikkien Åminne Miljössä rakentamishankkeeseen ryhtyvien on huolehdittava siitä, että hankkeelle haetaan määräysten mukainen rakennuslupa Raaseporin kaupungin Rakennusvalvonnalta ja että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Rakentamishanke käynnistyy seuraavilla vaiheilla:

1. Varainsiirtovero, lainhuudatus ja lohkominen

Kiinteistön varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta. Sen maksaa ostaja. Vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä. Varainsiirtoveroilmoitus on tehtävä 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Jos ostajia on useita, jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa.

Kun maa vaihtaa omistajaa, uuden omistajan on rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Lainhuudon jälkeen Maanmittauslaitos lohkoo määräalan omaksi kiinteistökseen, jolloin tonttisi rajat merkitään virallisin paaluin.

Lainhuudon hinta on 119 euroa.

Lohkomisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-alan perusteella. Lohkomisen ja muiden kiinteistötoimitusten hinnat löydät tästä liitteestä: MML kiinteistötoimitusten hinnat 2020

2. Talomallin valinta ja räätälöinti

Åminne Miljön kaavamääräykset ja The Hillin rakentamistapaohje antavat selkeät linjaukset alueen rakennusten koon, tyylin ja värityksen suhteen, joten tutustu ennen talosi valintaa niihin. Useiden talovalmistajien talopakettiratkaisuista löytyy alueelle sopivia vapaa-ajanasuntomalleja.

¨

3. Pääsuunnittelijan valinta

Ryhtyessäsi rakentamaan sinun on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valittava hankkeelle pääsuunnittelija vastaamaan rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta.

Pääsuunnittelijoita on markkinoilla saatavilla usean tyyppisiä. He ovat usein arkkitehteja, mutta valmiissa talopaketeissa, joissa suunnittelu on jo suurelta osin tehty, tehtävää voi hoitaa myös muun koulutuksen omaava työnjohtaja. Harkitse, millainen henkilö on sinun hankkeesi laajuuden ja vaativuuden kannalta sopivin.

4. Rakennusluvan hakeminen

Kaikkeen uudisrakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, jonka myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupaa voi hakea joko kirjallisesti tai sähköisesti lupapiste.fi:n kautta.

Tietoa rakennusluvan hakemisesta ja tarvittavista asiakirjoista löytyy osoitteesta www.raasepori.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/hae-lupa. On hyvä ottaa huomioon, että rakennusluvan saanti voi kestää useita kuukausia.

Rakennusluvan ja muiden rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden taksat Raaseporissa löydät tästä liitteestä: Raaseporin kaupunki rakennusvalvonnan taksat

5. Tarvittavat tonttiliittymät

Vesi

The Hill -alueen vesihuoltoverkosto on luovutettu Raaseporin kaupungille. Tässä yhteydessä tonttien myyjä on hankkinut vesiliittymän koko alueen käyttöön. Kukin tontin omistaja liittyy tähän vesiliittymään käyttösopimuksella, mikä on huomattavasti oman liittymän hankkimista edullisempaa. Käyttöliittymä, mittari ja sen asennus maksavat noin 300 eur.

Myös The Valleyn ja The Canyonin vesihuolto pyritään jatkossa järjestämään samalla tavalla.

Vesiliittymän saamiseksi sinun tulee täyttää Raaseporin Veden liittymäsopimus.

Raaseporin veden yhteystiedot sekä liittymien ja käytön hinnat löydät tästä liitteestä: Raaseporin veden hinnasto

 

Sähköliittymä

Sähkön saamiseksi tontille tarvitset siirtosopimuksen Carunan sekä sähkön myyntisopimuksen jonkun energiayrityksen kanssa.

Carunan liittymismaksuhinnaston löydät tästä linkistä: Caruna liittymismaksuhinnasto

 

Kuituverkkoliittymä

Åminne Miljön alueella on valmiiksi rakennettu valokaapeliyhteys. Verkkoyhteyksiä alueelle toimittaa ainoastaan Karjaan puhelin, jonka liittymismaksu on 2050 euroa. Lisäksi veloitetaan kuukausimaksu, jonka suuruus perustuu kuitukaistayhteyden nopeuteen. Karjaan puhelin tarjoaa myös TV-kanavapaketteja, jolloin tietoliikenneliittymä tulee paketin mukana.

Karjaan puhelimen hinnaston löydät tästä linkistä: https://www.karistelefon.fi/fi/yksityisille/palvelut/kuitukaista

Lue lisää rakentamisesta Åminne Miljössä: Rakennushanke Åminne Miljössä

 

 

Mallitalot ja muuttovalmis toteutus helppoon rakentamiseen

Jos haluat rakennuttaa vapaa-ajan kotisi mahdollisimman helposti, se kannattaa räätälöidä valmiista talopaketista ja teetättää rakennusalan ammattilaisilla muuttovalmiina toteutuksena. Tarjoamme rakentamishankkeeseesi alueelle sopivia taloratkaisuja sekä Åminne Miljössä jo aiemminkin työskennellyttä yhteistyökumppanijoukkoamme, joka huolehtii koko projektista maaurakoinnista aina valmiin talon ympäristön maisemointiin.

Tutustu mallitaloihin