Tavoitteena laadukas ja yhtenäinen asuinalue

Åminne Miljössä kukin tontti toteuttaa oman rakentamisensa alueen kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaan. Helppona rakentamisvaihtoehtona tarjoamme Mallitalot-kohdassa kuvattua, yhteisyökumppaniverkostomme kanssa toteutettavaa muuttovalmista ratkaisua.

Kaavamääräyksiä konkretisoivan ja täsmentävän rakentamistapaohjeen tavoitteena on, että Åminne Miljöön alueesta muodostuu laadukas ja yhtenäinen vapaa-ajan asuinalue. Tavoitteena on myös, että kaikilta tonteilta on hyvä näkymä ympäristöön.

Kaikkien Åminne Miljössä rakentamishankkeeseen ryhtyvien on huolehdittava siitä, että hankkeelle haetaan määräysten mukainen rakennuslupa Raaseporin kaupungin Rakennusvalvonnalta ja että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Rakentamishanke käynnistyy seuraavilla vaiheilla:

1. Lainhuudatus

Kun maa vaihtaa omistajaa, uuden omistajan on rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Lainhuudon jälkeen Maanmittauslaitos lohkoo määräalan omaksi kiinteistökseen, jolloin tonttisi rajat merkitään virallisin paaluin.

2. Talomallin valinta ja räätälöinti

Åminne Miljön kaavamääräykset ja The Hillin rakentamistapaohje antavat selkeät linjaukset alueen rakennusten koon, tyylin ja värityksen suhteen, joten tutustu ennen talosi valintaa niihin. Useiden talovalmistajien talopakettiratkaisuista löytyy alueelle sopivia vapaa-ajanasuntomalleja.

Helpottaaksemme Åminne Miljöstä tontin ostavien rakentamishankkeita olemme kumppaniverkostomme kanssa suunnitelleet alueelle sopivia taloratkaisuja. Niiden pohjalta voit helposti räätälöidä talosi pohja- ja pintaratkaisut juuri omiin toiveisiisi sopiviksi.

3. Pääsuunnittelijan valinta

Ryhtyessäsi rakentamaan sinun on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valittava hankkeelle pääsuunnittelija vastaamaan rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta.

Pääsuunnittelijoita on markkinoilla saatavilla usean tyyppisiä. He ovat usein arkkitehteja, mutta valmiissa talopaketeissa, joissa suunnittelu on jo suurelta osin tehty, tehtävää voi hoitaa myös muun koulutuksen omaava työnjohtaja. Harkitse, millainen henkilö on sinun hankkeesi laajuuden ja vaativuuden kannalta sopivin.

4. Rakennusluvan hakeminen

Kaikkeen uudisrakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, jonka myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupaa voi hakea joko kirjallisesti tai sähköisesti lupapiste.fi:n kautta.

Tietoa rakennusluvan hakemisesta ja tarvittavista asiakirjoista löytyy osoitteesta www.raasepori.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/hae-lupa. On hyvä ottaa huomioon, että rakennusluvan saanti voi kestää useita kuukausia.

Lue lisää rakentamisesta Åminne Miljössä: Rakennushanke Åminne Miljössä

Mallitalot ja muuttovalmis toteutus helppoon rakentamiseen

Jos haluat rakennuttaa vapaa-ajan kotisi mahdollisimman helposti, se kannattaa räätälöidä valmiista talopaketista ja teetättää rakennusalan ammattilaisilla muuttovalmiina toteutuksena. Tarjoamme rakentamishankkeeseesi alueelle sopivia taloratkaisuja sekä Åminne Miljössä jo aiemminkin työskennellyttä yhteistyökumppanijoukkoamme, joka huolehtii koko projektista maaurakoinnista aina valmiin talon ympäristön maisemointiin.

Tutustu mallitaloihin
AB03FFD0-A83D-46A0-951B-FEC50B8F3DD5