The Hill — rinnetontteja merinäköalalla Pohjanpitäjänlahdelle

Aminne Miljo - The Hill - Tontti

  • Upea merinäköala länteen yli Nordcenterin golfkentän.
  • Myynnissä 2 tonttia.
  • Alueella on valmiiksi rakennetut tiet ja kadut, katuvalaistus sekä ja sähkö- ja tietoliikenneverkosto. Jokaiselle tontille on rakennettu vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymät.
  • Tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus on 350 k-m2. Tonteille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai kaksi asuntoa erillisinä rakennuksina, jolloin toinen lasketaan sivuasunnoksi. Sivuasunnon koko saa olla enintään 50 % isomman asunnon koosta. Rakennusoikeutta voidaan käyttää myös sauna- ja talousrakennuksiin.
  • Lue lisää kaavamääräyksistä.
  • The Hill -alueen kaavamääräyksiä konkretisoi ja täsmentää rakentamistapaohje, jonka tavoitteena on ohjata rakentamista niin, että muodostuu laadukas ja yhtenäinen vapaa-ajan asuinalue. Tutustu rakentamistapaohjeeseen.
  • Tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet, joiden omistusta ja hallinnointia varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill -niminen yhtiö. Tonttikaupan yhteydessä kukin tontinostaja ostaa osuuden tästä yhtiöstä. Lisätietoa yhteisalueista kohdasta Yhteisalueet.
TonttiPinta-ala, m2Rakennusoikeus, k-m2Hinta, €
1361135095.000
23255350myyty
34036350myyty
4
372335070.000
55748350myyty
65015350myyty
74804350myyty
83075350myyty
93967350myyty
103163350myyty
113193350myyty
123464350myyty
133594350myyty
145513828myyty
155535829myyty

Varaa esittely

Elina Kaartinen

elina.kaartinen@fincorp.fi

Puh. 040 524 7893